Zawieszenia pneumatyczne jest zawieszeniem, w którym zastąpiono konwencjonalne metalowe elementy sprężyste (sprężyny) na gumowe mieszki lub powietrzne worki, które  umieszczone są przy każdym kole.

Posiadają one mnóstwo zalet, ale są stosowane tylko w nielicznych modelach samocho­dów. W zawieszeniu pneumatycznym źródłem sprężonego po­wietrza, wypełniającego cały układ zawieszenia jest sprę­żarka napędzana przez silnik samochodowy lub silnik elek­tryczny. Elementy sprężyste zawieszenia przyjmują zwykle po­stać gumowych worków fachowo nazywanych mieszkami, które posiadają wywijaną przeponę. Tłok związany z wahaczem, do którego jest zamontowane koło, oddziałuje na podstawę worka powietrznego w kierun­ku do wewnątrz lub ściska gumowy mieszek. Dzięki zaworom poziomującym zapewniona jest prawidłowa i stała wysokość podczas jazdy. Wpusz­czając dodatkowe ilości powietrza w momencie gdy pojazd jest ob­ciążony i zawieszenie ściśnięte, a wypuszczając powie­trze gdy obciążenie jest mniejsze zapewnia optymalna twardość zawieszenia.

W niektórych modelach samochodów, zawory poziomujące są wyposażone w urządzenia opóźniające, które zapobiegają re­akcji zaworów poziomujących na każdy najmniejszy ruch wahaczy lub nadwozia samochodu.

 


Dodał: , w Układ zawieszenia. Dnia 2 sierpnia 2012