Zawieszenie niezależne to kolejny typ zawieszenia opisany na naszej stronie. Jego głównym zadaniem jest związanie kół jezdnych na jednej osi lub mostu napędowego, z ramą nadwozia samo niosącego lub z innymi elementami podwozia. Wykonuje się to w taki sposób, by chwilowe wychylenia jednego koła, nie powodowało zmiany ustawienia drugiego koła. Pewna, z wcześniej ustalona współzależność wychyleń obu kół jezdnych jest wywoływana jedynie przez zastosowanie odpowiedniego stabilizatora.

Każde koło jezdne jest niezależnie związane z ramą lub nadwoziem samo niosącym przy pomocy układu elementów, które kierują kołem w momencie jego wychyleń w określony wcześniej sposób względem kadłuba samochodu. Nie wpływa przy tym na chwilowe położenie drugiego koła jezdnego na danym moście lub osi napędowej.

Obecnie w pojazdach samochodowych spotyka się nadspodziewanie liczne rodzaje niezależnych zawieszeń kół jezdnych, zarówno tych kierowanych jak i niekierowanych. Praktycznie wszystkie rodzaje niezależnego zawieszenia są reprezentowany przez mnogie rodzaje wersji i systemów, co strasznie utrudnia ich ciągłe klasyfikowanie.

Zawieszenia niezależne, stosowane w obecnie produkowanych samochodach, najprościej podzielić można z uwagi na rodzaje i układy podstawowych elementów zapewniających odpowiednie prowadzenie kół jezdnych. Biorąc to pod uwagę rozróżnia się niezależne zawieszenia otrzymywane przy użyciu główek wodzących, osi wahliwych, poprzecznych resorów piórowych, poprzecznych wahaczy i podłużnych wahaczy.

Należy jednak zaznaczyć, że omawiany podział jest raczej umowny niżeli stosowany pospolicie przez producentów. Coraz częściej można spotkać bowiem elementy łączące wiele cech oraz mnogą liczbę wymienionych elementów głównych np. wahacze skośne lub niepełne resory piórowe, które służą jako wahacze. Dodatkowo bardzo szeroko stosowane są różne mieszane systemy niezależnych zawieszeń, w których stosuje się dwa lub więcej odmiennych rodzajów typowych elementów głównych, prowadzących koła jezdne.


Dodał: , w Artykuły, Układ zawieszenia. Dnia 26 marca 2013